REMEMBER ME THIS WAY


Saturday, February 6, 2010

Babae lang ako

Napasok ako sa isang katauhan... isang katauhan ng isang kababaihan.

Babae nga ako... Babaeng namulat kasama ng mga kalalakihan... naging batang babae na pinilit unawain ang katotohanan’ ang katotohanan sa kabila ng katauhan... ang maging isang babae.

Namulat ako sa kababaihan at kalalakihan. Sa kababaihan dahil ito ang aking katauhan, at sa kalalakihan sapagkat ito ang katauhan ng mga taong nakasalamuha ko... Noong ganito ang sitwasyon na puro kamao ang aking nasusulyapan, pinilit kong manalamin sa pamamagitan ng mga kapwa ko babae, sapagkat natitiyak ko na alam rin nila ang aking pinagdaraanan, alam rin nila ang aking mga pinagdaanan... dahil babae din sila, babae lang din sila.

Nagbaka-sakali ako na naranasan din nila ang mga naranasan ko... dahil sa pare-pareho naming katauhan... katauhang tinanggap ko na tila isang sumpa...

Nakita ko ang kaibahan ng babae at lalake... kung paano matahin ang isang babae dahil sa kanyang mahinang kalooban, dahil sa kanyang mahinang katauhan...
Nakita ko mismo kung paano ipinapaiyak, sinasaktan, nilalait mula ulo hanggang paa ang isang babae... dahil sa parehong dahilan.... ”babae ka lang”... babae lang ako..

Nakita ko kung paano magsaya ang mga lalake... Habang nage-enjoy at nagsasarap buhay ganun naman ang hirap ng babae habang nananatili lamang sa loob ng tahanan, habang nagmu-mukmok at lumuluha at sinasabing “pagka-babae ay tila isang sumpa”... habang hindi maaaring makisama sa mga kalalakihan maski pa ito ay sarili nang kadugo, habang umiidlip at nananaginip na ang puso ay tila nagdurugo... narinig ko na naman ang parehong dahilan... ”babae ka lang”... babae lang ako..

Noong nagkaisip na ako, naka-halubilo ko ang mga babaeng kulang na lang ay magbenta ng sariling katawan, ng kanilang sariling laman para makadama lamang ng pagmamahal... pagmamahal mula sa isang kalalakihan... At naisip ko na naman... ”babae ka lang”... babae lang ako.. Noong araw na iyon binalikan ko ang nakaraan... ang nakaraan na minsan ay naggawa kong magpakalalake para maipaglaban ang sarili kong karapatan, ang sarili kong katauhan... ang aking pagkababae’ Kasama na ang aking karapatan na ako ay respetuhin at igalang... Noong panahon na inabuso ako ng isang estranghero, naibulong ko sa aking sarili, “Nasaan ka lalake? Nasaan ka?? di ba’t ikaw ay isinilang para kami ay ipagtanggol?”... Noong panahong iyon, nabuklat ko ang nakaraan, na ang aking pagkababae ay nagbalat-kayo upang sarili ko ay maproteksyonan... habang ang isang lalake na siyang unang nakaalam sa miyembro ng pamilya ay parang mas inabuso pa at hindi maggawang lumabas ng tahanan... Sumugod ako sa gera na tila isang sundalong nag-aagaw buhay hanggang nasabi ko sa sarili ko na, "Maaaring babae lang ako... ngunit hinding-hindi kita pababayaan..."

Babae lang ako... na minsan nagdugo ang puso dahil sa mga kalalakihan... babae lang ako na halos tanggalan na ng pagkababae ni inang mahal... babae lang ako... na minsan ay inilayo sa sarili kong katauhan... babae lang ako, at mananatiling babae kailan pa man.
Share/Bookmark


NOTE: For comments, do not use 'add a comment' via facebook. It wouldn't be received by the blogger. Use default instead by clicking 'x comments' and/or 'Post a comment' below:


No comments:

Post a Comment

Blog Archive

All Rights Reserved!
 
It is the PRINCIPLES that mold the REALITY...
Copyright (c) 2008