REMEMBER ME THIS WAY


Thursday, February 16, 2012

Sa aking paglalakbay

Lilipad ako patungong kalangitan
lalakarin ko ang buong kalawakan
aabutin ko ang mga ulap at bituin

lilipad ako at maglalakad
na tila hindi napapagod
di ako matatakot na mahulog sa karimlan

aabutin ko ang langit gamit ang aking mga pakpak...
at kahit mawala man sa akin ang aking mga pakpak,
tuloy pa din ako sa aking paglalakbay

WALANG MAKAKAPIGIL SA AKIN NINUMAN

Bubuklatin ko lahat ng aking nalalaman
upang makalipad nang walang humahadlang.This was the first piece which I have written.
---Wrote this when I was in 1st year high school.

Share/Bookmark


NOTE: For comments, do not use 'add a comment' via facebook. It wouldn't be received by the blogger. Use default instead by clicking 'x comments' and/or 'Post a comment' below:


3 comments:

Blog Archive

All Rights Reserved!
 
It is the PRINCIPLES that mold the REALITY...
Copyright (c) 2008